Slicer blaupunkt fps501

În unele companii și instituții, substanțele care ar putea fi necesare pentru a crea o atmosferã explozivã cu aerul sunt asociate sau acumulate. Acestea vor fi în special substanțe precum gaze, lichide și solide cu un grad mare de dezintegrare, de exemplu praf de cãrbune, praf de lemn etc.

În astfel de situații, angajatorii trebuie sã evalueze riscul unei explozii și sã evalueze riscul de explozie. În special, vã rugãm sã indicați unde și unde apar exploziile cele mai probabile. Zonele cu pericol de explozie trebuie sã existe și sã fie de neînlocuit în împrejurimile și încãperile exterioare. În plus, solicitã angajatorilor sã pregãteascã documentația graficã, care sã reglementeze și sã indice, de asemenea, factorii care pot declanșa aprindere.

Evaluarea riscului de explozie trebuie sã se bazeze pe cerințele Regulamentului ministrului economiei din 8 iulie 2010 privind cerințele minime privind sãnãtatea și siguranța la locul de muncã, combinate cu opțiunea unei atmosfere explozive în apartamentul de lucru (Jurnalul Oficial 2010 Nr. 931.

Ca parte a evaluãrii riscului de explozie, sunt luate caracteristicile obiectului. Este recomandat pentru dimensiunea, numãrul de etaje, camere, linii tehnologice etc. Sunt analizați factorii care pot fi executați pentru a crea un incendiu sau explozie. Sunt fãcute materiale și tipuri, datoritã cãrora va fi posibilã reducerea și eliminarea riscurilor de incendiu și explozie. Se estimeazã cã existã un grup de substanțe combustibile care se pot apãra ca o sursã de explozie potențialã. Soluțiile inovatoare sunt concepute pentru a minimiza riscul de explozie.